Digitaal / administratief onderzoek

Bij veel fraudeonderzoeken zijn sporen daarvan terug te vinden in computersystemen en/of in administraties. De Fraude Experts ® zijn uitstekend toegerust dergelijke onderzoeken uit te voeren.

Bij digitaal onderzoek is het allereerst van belang om met behulp van speciale software de oorspronkelijkheid van de data vast te leggen. Daarna zal er diepgaand onderzoek op deze data kunnen worden uitgevoerd. Met speciale recoverytools kan ook verloren gewaande data worden hersteld en onderzocht. Vastlegging van de uitkomsten van dergelijk onderzoek vindt in begrijpelijke taal plaats en kan daarna dienen voor verder onderzoek en kan dienen in gerechtelijke procedures. Digitaal onderzoek wordt vaak toegepast bij vermoedens over computermisbruik zoals het bezoeken van ongewenste websites en het downloaden van ongewenste software of foto’s, bij vermoedens van uitlekken van bedrijfsgegevens en ter ondersteuning van administratief onderzoek.

Onze specialisten in administratief onderzoek beschikken over de kennis om hard bewijs te vinden in uw administratie. Administratieve stukken waarmee fraude wordt aangetoond zijn vaak cruciaal in een fraudeonderzoek, omdat deze stukken veelal onomstotelijk de fraude aantonen en omdat met deze stukken de verantwoordelijkheid voor de fraude kan worden aangetoond.

Digitaal en administratief onderzoek kan zowel op locatie als buiten het gezichtsveld van uw medewerkers worden uitgevoerd. We werken tijdens deze onderzoeken regelmatig samen met de accountant en we doen dit ook regelmatig in het verlengde van het werk van curatoren bij de afwikkeling van een faillissement.