Internal theft investigations

Any organization with personal at any given moment runs the risk of internal theft. Damage calculations of theft by employees in the Netherlands vary between 5 to 6 billion euro annually. Such thefts come in different varieties; from taking money or goods to time fraud.  Imagine time fraud as employees doing totally different things during working hours then were they where hired for, frequently visiting  non-businesslike websites, being quit occupied with private activities as the administration of their sports club or executing competitive activities for their own profit.

Als dergelijke signalen ontstaan is het zaak daar adequaat mee om te gaan. Te gemakkelijk denken sommige ondernemers volledig ten onrechte dat het vanzelf wel weer overgaat. Of dat hij/zij dat varkentje zelf wel kan wassen. Daarbij kan echter veel stuk worden gemaakt waardoor er wellicht geen fraude kan worden aangetoond maar er wel een arbeidsconflict is ontstaan. Onnodig hoge kosten zijn het resultaat.

Daarom is het veel verstandiger u professioneel te laten bijstaan.

Bij De Fraude Experts kunt u daarvoor altijd terecht. Allereerst kosteloos met een intakegesprek, waarbij u in ieder geval een begripvolle luisteraar zult treffen en daarna met een helder plan van aanpak met een duidelijke kostenopbouw. En zogauw de opdracht is verstrekt wordt uw probleem uit handen genomen en aangepakt binnen vooraf bepaalde kaders. U wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de vorderingen en uiteraard over het resultaat. En u zult merken dat een team van professionals u terzijde staat.