Integriteitvraagstuken

Zijn er meldingen over sexuele intimidatie, over hoe de inkopers met de leveranciers omgaan, of signalen dat een leidinggevende zijn disfunctioneren verbloemd? Kennen de medewerkers de door u vastgestelde waarden en normen en leven zij die na, of heeft u die waarden en normen nog niet zo duidelijk vastgelegd en uitgedragen? Worden uw concurrenten op de hoogte gehouden over uw uitgebrachte offertes? Hoe zullen de medewerkers omgaan met wetenschap over misstanden in uw organisatie, en kunnen leveranciers of andere buitenstaanders vertrouwelijke meldingen over misstanden kwijt?

Wat wel duidelijk is, is dat de integriteit van uw organisatie ter discussie komt te staan en zonder opvolging bevindt u zich op een glijdende schaal.

De Fraude Experts hebben integriteit hoog in het vaandel staan, zelfs het bedrijfslogo is geënt op dat begrip (zie Visie). En zij kunnen u helpen om integriteitsvraagstukken adequaat aan te pakken. Om zo de balans weer te herstellen, de glijdende schaal te nivelleren. Met inzet van uw eigen medewerkers worden dergelijke vraagstukken aangepakt. Om duidelijkheid te verschaffen, om draagvlak voor oplossingen te creëren en uw organisatie weer op het rechte spoor te krijgen.