Interim (security) management

Is uw security manager of hoofd Beveiliging uitgevallen en mist u in uw eigen organisatie de kennis om dat gemis op te vangen?

De Fraude Experts beschikken over de kennis en vaardigheden om u op tijdelijke basis te ondersteunen. De gedachte daarbij is dat dit voor een korte periode zal dienen te zijn, enerzijds door binnen de organisatie via kennisoverdracht te zorgen voor een vervanger of anderzijds om vervanging van buitenaf voor een langere periode of permanent te verzorgen. Daarbij zal gebruikt gemaakt kunnen worden van een jarenlang opgebouwd netwerk.

Uiteraard blijft ook dan de mogelijkheid bestaan van incidentele ondersteuning, al dan niet op afstand.