Onderzoeken naar interne diefstallen

Elke organisatie met medewerkers loopt op enig moment het risico op interne diefstallen. De ramingen over de schade door diefstal door eigen medewerkers lopen uiteen van 5 tot 6 miljard euro per jaar. Dergelijke diefstallen kunnen allerlei vormen aannemen; van het wegnemen van geld of goederen tot tijdfraude. Bij tijdfraude kunt u zich voorstellen dat medewerkers onder werktijd met heel andere zaken bezig zijn dan waarvoor u ze heeft aangenomen, zoals veelvuldig niet-zakelijke internetsites bezoeken, druk zijn met eigen activiteiten als het voeren van de administratie van de vereniging waar de medewerker lid van is of concurrerende werkzaamheden verrichten voor eigen rekening.

Als dergelijke signalen ontstaan is het zaak daar adequaat mee om te gaan. Te gemakkelijk denken sommige ondernemers volledig ten onrechte dat het vanzelf wel weer overgaat. Of dat hij/zij dat varkentje zelf wel kan wassen. Daarbij kan echter veel stuk worden gemaakt waardoor er wellicht geen fraude kan worden aangetoond maar er wel een arbeidsconflict is ontstaan. Onnodig hoge kosten zijn het resultaat.

Daarom is het veel verstandiger u professioneel te laten bijstaan.

Bij De Fraude Experts kunt u daarvoor altijd terecht. Allereerst kosteloos met een intakegesprek, waarbij u in ieder geval een begripvolle luisteraar zult treffen en daarna met een helder plan van aanpak met een duidelijke kostenopbouw. En zogauw de opdracht is verstrekt wordt uw probleem uit handen genomen en aangepakt binnen vooraf bepaalde kaders. U wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de vorderingen en uiteraard over het resultaat. En u zult merken dat een team van professionals u terzijde staat.