Tijdfraude

Heeft u het vermoeden dat uw buitendienstmedewerker heel wat anders rapporteert over zijn activiteiten dan wat hij werkelijk uitvoert of vermoedt u dat uw medewerker meer tijd aan twitteren, Facebook, WhatsApp en dergelijke besteed dan aan zijn normale werk?

De Fraude Experts hebben de (technische) mogelijkheden om daar duidelijkheid over te verschaffen. Of dat observaties zijn, inzet van verborgen camera’s of installatie van speciale software zal afhankelijk zijn van de omstandigheden en mogelijkheden. Overigens zal de inzet van een verborgen (of heimelijke) camera alleen mogelijk zijn als u zich het recht heeft verworven om dat middel toe te passen. Want de wet schrijft voor dat het inzetten van verborgen camera’s uitsluitend mag wanneer aan de medewerkers bekend is gemaakt dat u zich het recht voorbehoudt om bij vermoedens van fraude verborgen camera’s te gebruiken.

En omdat de inzet van verborgen camera’s in bepaalde omstandigheden een uitstekend, en wellicht zelfs het enige, middel is om de verantwoordelijkheid voor een fraude toe te wijzen hierbij een dringend advies:

Neem in uw personeelsreglement, of als u dat niet heeft in de huisregels, de volgende tekst op:
De directie behoudt zich het recht voor om bij vermoedens van ernstige onregelmatigheden gedurende een beperkte periode verborgen camera’s in te zetten. Dit zal altijd zodanig plaatsvinden dat de privacy van medewerkers zomin mogelijk geschaad wordt.
Door dit advies op te volgen verzekert u zich ervan dat het middel kan worden ingezet en dat de resultaten van de inzet rechtmatig verkregen zijn.