Visie

Integriteit is het sleutelwoord in verantwoord ondernemen. Tegelijkertijd is integriteit een bijzonder ongrijpbaar en lastig te definiëren begrip. Ook al omdat integriteit verschillende vormen heeft in verschillende omstandigheden; men hanteert bijvoorbeeld in familie- en vriendenkring andere waarden en normen dan tijdens het werk. Niet betere of slechtere, gewoon andere. Met die constatering zou je kunnen stellen dat integriteit bestaat uit het handelen binnen gezamenlijk bepaalde en gedragen regels en kaders.

De medewerkers hebben de behoefte om de regels en kaders te kennen, waarbinnen zij mogen optreden (de waarden en normen van het bedrijf) en het is de verantwoordelijkheid van de directie om die kaders te bepalen, vast te leggen en uit te dragen. Door die duidelijkheid te bieden zijn de integriteitsgrenzen bepaald en wordt ook helder wanneer de grenzen worden overschreden.

De essentie van integriteit is leidend geweest bij de keuze voor het logo van De De Fraude Experts ®. Het logo is een van de internationale symbolen waarmee integriteit wordt uitgebeeld. En de aangesloten fraude experts menen met hun opgedane kennis op het gebied van bedrijfsfraude andere ondernemingen te kunnen ondersteunen in de ontwikkeling van een helder integriteitsbeleid. En mocht het al (of desondanks) mis gaan, en blijken medewerkers grenzen te hebben overschreden, dan is de inzet mogelijk van alle beschikbare middelen om fraude aan te tonen en voldoende feiten te achterhalen om de dader(s) uit de organisatie te halen en de balans te herstellen; integriteit weer terug in de organisatie te brengen.